Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ
ΜΑΚΡΗΣ Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Φ. 1 ΑΓ. – 10 €

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ
ΚΟΝΤΟΒΑΣ Χ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ 30 ΗΜ. – 40 €
ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 30 ΗΜ. – 40 €