ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Σωματεία ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ – ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

Ο αγώνας ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ – ΣΑΡΑΚΗΝΟΣκατοκυρώνεται υπέρ του Σωματείου ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣμε αποτέλεσμα 3-0.

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο Σωματείο ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ την χρηματική ποινή των πενήντα (50) ευρώ

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο Σωματείο ΣΑΡΑΚΗΝΟΣτην χρηματική ποινή των πενήντα (50) ευρώ