Το ΔΣ της ΑΕ Δήμητρας Ευξεινούπολης :

Πρόεδρος
Παπαγιάννης Μηνάς

Αντιπρόεδρος
Καρατζάς Δημήτριος

Γενικός αρχηγός
Παυλίδης Δημήτριος

Γραμματέας – Ταμίας
Γκίκας Βασίλειος

Έφορος γηπέδου
Αντωνιάδης Γεώργιος

Έφορος υλικού
Γιάννης Γεωργίου

Μέλος
Μηλιώνης Αντώνιος

Ελεγκτική Επιτροπή
Μηλιώνης Αχιλλέας
Μπελικαίδης Χαράλαμπος
Τόλιος Απόστολος