Αποκλειστικά το πρόγραμμα φιλικών του Σαρακηνού στο Localsports:

 

20/8 Σαρακηνός – ΓΣΑ

24/8 Σαρακηνός – Ιάσων

27/8 Σαρακηνός – Νηλεας

31/8 Σαρακηνός – Μικροθηβες

3/9 Σαρακηνός – Μαγνησιακος

10/9 Σαρακηνός – Αγία Άννα

14/9 Σαρακηνός – Α. Γαζής