Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο όπως προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Ιουνίου 2022. Η σύνθεση είναι η κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Μόσδρομος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Παπαϊωάννου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανάσιος Σπίνος
ΤΑΜΙΑΣ: Αθανάσιος Τακμάκης
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ: Ανδρέας Παπαδάκης
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ Β’: Γεώργιος Κολώνης
ΕΦΟΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ: Γεώργιος Καραδήμας
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Γρηγόριος Πιτσάβας
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Ιωάννης Σουλιώτης