Σύμφωνα με το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Α.Ο.Β. ΔΑΦΝΗ» καλεί τα μέλη του συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 24 Ιουνίου 2022, ώρα 19:00, έμπροσθεν της αίθουσας ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2) Ενημέρωση επί διοικητικών, οικονομικών, αγωνιστικών κλπ. θεμάτων του συλλόγου.
3) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
4) Έγκριση των υποψηφιοτήτων για τη διετία 2022 – 2024 για τη θέση:
α. του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
β. των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
γ. των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
5) Εκλογή Προέδρου ΔΣ, Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διετία 2022-2024.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ «Α.Ο.Β. ΔΑΦΝΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ