Ο Πρόεδρος της ΕΠΣΘ κ. Μιλτιάδης Καλόγηρος καθώς και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα φαινόμενα κάθε μορφής βίας από όπου και αν προέρχονται και τα οποία ακυρώνουν την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους για την αναβάθμιση των Πρωταθλημάτων της και κυρίως για την εξάλειψη φαινομένων που αμαυρώνουν την εικόνα του ποδοσφαίρου μας.

Ήδη η υπόθεση έχει παραπεμθεί στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή με υπόμνημα για τα γεγονότα, όπως προκύπτουν από το Φύλλο Αγώνος & την έκθεση του Παρατηρητή αγώνος ενώ ταυτόχρονα έχει εξουσιοδοτηθεί η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης για όλες τις νόμιμες διαδικασίες.