Σας ενημερώσουμε, ότι, κατόπιν των αρχαιρεσιών της 31.03.2021 μέσω της ψηφιακής
κάλπης ΖΕΥΣ, οι νεοεκλεγέντες τακτικοί σύμβουλοι του ΔΣ της Ενώσεως, συστάθηκαν σε
σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού & της ισχύουσας αθλητικής
νομοθεσίας, ως ακολούθως:
Πρόεδρος ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Μιλτιάδης
Α’ Αντιπρόεδρος ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ Βασίλειος
Β’ Αντιπρόεδρος ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ Θεολόγος
Γεν. Γραμματέας ΒΕΛΑΝΗΣ Δημήτριος
Ταμίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστος
Αναπλ.Γραμματέας ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ Αργυρώ
Αναπλ.Ταμίας ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ Δημήτριος
Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Μέλος ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Δημήτριος