Πρόεδρος

       Παπουτσής Ιωάννης του Γρηγορίου

Αντιπρόεδρος A’

Παπουτσής Ιωάννης του Αθανασίου

Αντιπρόεδρος Β’

Τσέλιος Δημοσθένης

Γραμματέας 

Μπορίτας Βαγγέλης

Ταμίας

Παπουτσής Γρηγόρης

Ταμίας ειδικού σκοπού 

                                                           Μπολιός Δημήτρης

Γενικός Αρχηγός

Μαυρόπουλος Γιάννης

Μέλη

Τσανάκας Πανταζής

Σλαμπάκης Κώστας