Νέα διοίκηση ανακοίνωσε ο Απόλλων Καναλίων, μετά τη συνέλευση του συλλόγου που έγινε στις 9/8 στη πλατεία Καναλίων. Στη νέα διοίκηση θα συμμετάσχει η νέα τοπική αρχή Καναλίων.

Αναλυτικά τα νέα άτομα της διοίκησης:

  • Απόστολος Καραδήμος – Πρόεδρος
  • Γεώργιος Μανουσογιωργάκης – Αντιπρόεδρος
  • Κώστας Ιωάννου – Ταμίας
  • Βασιλική Φάκκα – Ζαζάνη – Γενικός Γραμματέας
  • Δημήτριος Τσούκας – Μέλος
  • Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου – Μέλος
  • Κλεάνθης Μπεφάνης – Μέλος
  • Αλέξανδρος Χαλκιάς – Μέλος
  • Ελένη Ρόδα – Μέλος