Ανακοινώνεται η ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου μας στις 15 Ιουνίου και ώρα 19:30,σε τυχόν μη απαρτία θα μετατεθεί για τις 20:30 την ίδια μέρα.
Θέμα Συνελεύσεως.
1) Οικονομικός απολογισμός.
2) Εγγραφή νέων μελών και σύσταση διοίκησης.